ASIOINTI- JA AUTTAMISPALVELUMME


Olemme perehtyneet ikääntymisen mukanaan tuomiin ongelmiin niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Palveluumme kuuluu sairaanhoidon lisäksi tarpeisiin perustuva auttaminen jokapäiväisessä elämässä, ei pakolla puolesta tekeminen. Osallistumme vanhuksen kanssa tai hoidamme itsenäisesti kaikki asioinnit. Olemme aktiivisia kavereita viriketoiminnassa asiakkaan mieltymysten pohjalta. Korostamme kuntouttavaa otetta, hyvää ravitsemusta, turvallista elämää sekä iloista mieltä tavoitteena kotona pärjääminen mahdollisimman pitkään hyvässä kunnossa, arkipäivän toimintaa tukemalla arvostavalla ja kunnioittavalla asenteella ilman asiakkaiden ja omaisten turhaa huolta. 

Auttajamme kanssa on helppo toteuttaa asioita, jotka muuten jäisivät tekemättä, kuten esimerkiksi teatterissa, uimassa tai matkoilla käynti.